Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Cortes Juárez, Daicy Janeth18.33%0.00
2author_keyword:Ensástiga Álfaro, Laura Istabhay18.33%0.00
3author_keyword:Ensástiga Álfaro, Laura Istabhay18.33%0.00
4author_keyword:García, David18.33%0.00
5author_keyword:Monroy Resendiz, Rosalba Adriana18.33%0.00
6author_keyword:Muñoz Rosales, Victorico18.33%0.00
7author_keyword:Muñoz Rosales, Victorico,dateIssued_keyword:201518.33%0.00
8author_keyword:Palacios Contreras, Isaías,author_keyword:Muñoz Rosales, Victorico18.33%0.00
9author_keyword:Panduro Muñoz, Benjamín18.33%0.00
10dateIssued_keyword:201318.33%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
12100.00%0.00