(1)
Trujillo Villanueva, L. E.; Chávez - Urbiola, E. A.; Legorreta, F. Efectos Del PH Sobre La síntesis De Di-Tiourea Cloruro De Cadmio. ICBI 2018, 6.